×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر - ۱۲ مورد پیدا شد

۱ . کنتاکتور : کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 75کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D18M7
۲ . کنتاکتور : کنتاکتور 40 آمپر اشنایدر18،5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D40AM
۳ . کنتاکتور : کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7،5کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D18Q
۴ . کنتاکتور : کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D150M7
۵ . کنتاکتور : کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D115M7
۶ . کنتاکتور : کنتاکتور 185 آمپر اشنایدر 90 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F185M7
۷ . کنتاکتور : کنتاکتور 225 آمپر اشنایدر 132 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F225M7
۸ . کنتاکتور : کنتاکتور 800 آمپر اشنایدر 450 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F800MW
۹ . کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB : کلید حرارتی مغناطیسی 48 تا 65 آمپر اشنایدر
۱۰ . کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB : کلید حرارتی مغناطیسی 37 تا 50 آمپر اشنایدر