×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: بیمتال - ۲۴ مورد پیدا شد

۱ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD06 تنظیمات 1 :1،6
۲ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD07 تنظیمات 1،6 :25
۳ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD16 تنظیمات 9 :13
۴ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD21 تنظیمات 18:12
۵ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 25-16 آمپر
۶ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 80-63 آمپر
۷ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4AB0 تنظیمات 11 :16
۸ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4CB0 تنظیمات 17 :22
۹ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1EB0 تنظیمات 28 : 4
۱۰ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4FB0 تنظیمات 28: 40