×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کلید حرارتی مغناطیسی 9 تا 14 آمپر اشنایدر - ۱۲ مورد پیدا شد

۱ . کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB : کلید حرارتی مغناطیسی 9 تا 14 آمپر اشنایدر
۲ . رله حرارتی : کليد مغناطيسی اشنایدر الکتریک 10 آمپر
۳ . رله حرارتی : کليد مغناطيسی اشنایدر الکتریک 14 آمپر
۴ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک 6 تا 10 آمپر
۵ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک 9 تا 14 آمپر
۶ . کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB : کلید حرارتی مغناطیسی 37 تا 50 آمپر اشنایدر
۷ . کلید اتوماتیک قابل تنظیم : کليد اتوماتیک 100 آمپر اشنایدر سه پل 36KA حفاظت TM-D
۸ . کلید اتوماتیک قابل تنظیم : کلید اتوماتیک 100 آمپر اشنایدر سه پل 50KA حفاظت TM-D
۹ . کلید اتوماتیک قابل تنظیم : کلید اتوماتیک 200 آمپر اشنایدر چهار پل 36KA حفاظت 4D - TM-D
۱۰ . کلید اتوماتیک قابل تنظیم : کلید اتوماتیک 16 آمپر اشنایدر چهار پل 36KA حفاظت 4D - TM-D