×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کنترل فاز SIEMENS - ۴ مورد پیدا شد

۱ . سافت استارتر ( راه انداز نرم ) : راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 75 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3018-1BB14
۲ . سافت استارتر ( راه انداز نرم ) : راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 15 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3013-1BB14
۳ . سافت استارتر ( راه انداز نرم ) : راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 55 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3017-1BB14
۴ . کنترل فاز : کنترل فاز SIEMENS تک حالته ( تک چراغه ) مدل 3UG4511-1AP20