×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کنترل فاز - ۲۳ مورد پیدا شد

۱ . درایو ( اینورتر) : اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 075 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K75G1 در کاربری سبک توان 11 کیلووات
۲ . درایو ( اینورتر) : اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 15 کیلووات کاربری سنگینDSI-200-1K5G1 در کاربری سبک توان 22 کیلووات
۳ . سافت استارتر ( راه انداز نرم ) : سافت استارتر 45 کیلووات santerno سانترنو ASA-0450-4T-4-2
۴ . کنترل فاز : کنترل فاز-بار دیجیتال شیوا امواج 1 تا 60 آمپر کد محصول 13F5
۵ . کنترل فاز : کنترل فاز میکروپروسسوری 13JN1 شیوا امواج مدل MRJN-2P
۶ . درایو ( اینورتر) : درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 22 کیلووات مدل SV022iG5A-4 اقتصادی با کاربری نیم سنگین
۷ . درایو ( اینورتر) : درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 4 کیلووات مدل SV040iG5A-4 اقتصادی با کاربری نیم سنگین
۸ . سافت استارتر ( راه انداز نرم ) : راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 75 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3018-1BB14
۹ . سافت استارتر ( راه انداز نرم ) : راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 15 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3013-1BB14
۱۰ . سافت استارتر ( راه انداز نرم ) : راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 55 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3017-1BB14