×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر - ۸ مورد پیدا شد

۱ . کنتاکتور : کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D25M7
۲ . کنتاکتور : کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D150M7
۳ . کنتاکتور : کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D115M7
۴ . کنتاکتور : کنتاکتور 185 آمپر اشنایدر 90 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F185M7
۵ . کنتاکتور : کنتاکتور 225 آمپر اشنایدر 132 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F225M7
۶ . کنتاکتور : کنتاکتور 800 آمپر اشنایدر 450 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F800MW
۷ . کلید اتوماتیک فیکس : کلید فیکس اشنایدر مدل EZC250H3200
۸ . کلید اتوماتیک فیکس : کلید فیکس اشنایدر مدل EZC400H3400N