×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کنترل فاز اشنایدر - ۱۲ مورد پیدا شد

۱ . کنترل فاز : کنترل فاز اشنایدر تک حالته ( تک چراغه ) مدل RM17TG20
۲ . کنترل فاز : کنترل فاز اشنایدر سه چراغه مدل RM17TE00
۳ . کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB : کلید حرارتی مغناطیسی 6 تا 10 آمپر اشنایدر
۴ . کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB : کلید حرارتی مغناطیسی 48 تا 65 آمپر اشنایدر
۵ . کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB : کلید حرارتی مغناطیسی 37 تا 50 آمپر اشنایدر
۶ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 25 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA
۷ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 20 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA
۸ . کلید اتوماتیک قابل تنظیم : کليد اتوماتیک 63 آمپر اشنایدر سه پل 36KA حفاظت TM-D
۹ . کلید اتوماتیک قابل تنظیم : کليد اتوماتیک 80 آمپر اشنایدر سه پل 25KA حفاظت TM-D
۱۰ . کلید اتوماتیک قابل تنظیم : کليد اتوماتیک 80 آمپر اشنایدر سه پل 36KA حفاظت TM-D