×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کنتاکتور 7 آمپر - ۳۰ مورد پیدا شد

۱ . کنتاکتور : کنتاکتور 12 آمپر اشنایدر 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D12M7
۲ . کنتاکتور : کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 75کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D18M7
۳ . کنتاکتور : کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D25M7
۴ . کنتاکتور : کنتاکتور 40 آمپر اشنایدر18،5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D40AM
۵ . کنتاکتور : کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D50AM7
۶ . کنتاکتور : کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D65AM7
۷ . کنتاکتور : کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7،5کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D18Q
۸ . کنتاکتور : کنتاکتور 12 آمپر زیمنس، 5،5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2017-1AP01
۹ . کنتاکتور : کنتاکتور 18 آمپر زیمنس، 7،5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2025-1AP00
۱۰ . کنتاکتور : کنتاکتور 32 آمپر زیمنس، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AP00