×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کنتاکتور 50 آمپر - ۱۲ مورد پیدا شد

۱ . کنتاکتور : کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D50AM7
۲ . کنتاکتور : کنتاکتور 80 آمپر اشنایدر 40 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D80M5
۳ . کنتاکتور : کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D95M5
۴ . کنتاکتور : کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7،5کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D18Q
۵ . کنتاکتور : کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D150M7
۶ . کنتاکتور : کنتاکتور 800 آمپر اشنایدر 450 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F800MW
۷ . کنتاکتور : کنتاکتور 150 آمپر، 75 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1055-6AP36
۸ . کنتاکتور : کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2036-1AP00
۹ . کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB : کلید حرارتی مغناطیسی 48 تا 65 آمپر اشنایدر
۱۰ . کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB : کلید حرارتی مغناطیسی 37 تا 50 آمپر اشنایدر