×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کنتاکتور SIEMENS - ۲۴ مورد پیدا شد

۱ . کنتاکتور : کنتاکتور 9 آمپر زیمنس، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2016-1AP01
۲ . کنتاکتور : کنتاکتور 12 آمپر زیمنس، 5،5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2017-1AP01
۳ . کنتاکتور : کنتاکتور 18 آمپر زیمنس، 7،5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2025-1AP00
۴ . کنتاکتور : کنتاکتور 25 آمپر زیمنس، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2026-1AP00
۵ . کنتاکتور : کنتاکتور 32 آمپر زیمنس، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AP00
۶ . سافت استارتر ( راه انداز نرم ) : راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 75 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3018-1BB14
۷ . سافت استارتر ( راه انداز نرم ) : راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 15 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3013-1BB14
۸ . سافت استارتر ( راه انداز نرم ) : راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 55 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3017-1BB14
۹ . کنتاکتور : کنتاکتور 400 آمپر 200 کیلووات بوبین 230VAC مدل SIEMENS 3RT1075-6AP36
۱۰ . کنتاکتور : کنتاکتور 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB42