×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کلید مینیاتوری - ۱۴ مورد پیدا شد

۱ . کلید مینیاتوری (MCB) : کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 16 آمپر،6 کیلو آمپر، HYUNDAI سری HGD 63N
۲ . کلید مینیاتوری (MCB) : کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 10 آمپر،6 کیلو آمپر، HYUNDAI سری HGD 63N
۳ . کلید مینیاتوری (MCB) : کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 25 آمپر،6 کیلو آمپر، HYUNDAI سری HGD 63N
۴ . کلید مینیاتوری (MCB) : کلید LS مینیاتوری،1 پل،1 فاز ،16 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN
۵ . کلید مینیاتوری (MCB) : کلید LS مینیاتوری،1 پل،1 فاز ،10 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN
۶ . کلید مینیاتوری (MCB) : کلید LS مینیاتوری،1 پل،1 فاز ،25 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN
۷ . کلید مینیاتوری (MCB) : کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 2,5 آمپر، 6 کیلو آمپر C25 schneider
۸ . کلید مینیاتوری (MCB) : کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 10 آمپر، 6 کیلو آمپر C10 schneider
۹ . کلید مینیاتوری (MCB) : کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 32 آمپر، 6 کیلو آمپر C32 schneider
۱۰ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 16 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA