×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کلید فیکس - ۵۰ مورد پیدا شد

۱ . انواع کلید اتوماتیک دستی و فیوز : کلید اتوماتیک،اشنایدر 100 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
۲ . کلید اتوماتیک فیکس : کلید اتوماتیک،اشنایدر 40 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
۳ . کلید اتوماتیک فیکس : کلید اتوماتیک،اشنایدر 75 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
۴ . کلید اتوماتیک فیکس : کلید اتوماتیک،اشنایدر 30 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
۵ . کلید اتوماتیک فیکس : کلید اتوماتیک،اشنایدر 60 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
۶ . کلید اتوماتیک هوایی (ACB) : کلید هوایی، 2000 آمپر،بدون موتور با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI
۷ . کلید اتوماتیک هوایی (ACB) : کلید هوایی، 1600 آمپر، بدون موتور با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI
۸ . کلید اتوماتیک هوایی (ACB) : کلید هوایی 2500 آمپر بدون موتور با ساختار بدنه فیکس LS مدل metasol-AS25E325H
۹ . کلید اتوماتیک هوایی (ACB) : کلید هوایی 1600 آمپر بدون موتور با ساختار بدنه فیکس LS مدل metasol-AN16D316H
۱۰ . کلید اتوماتیک هوایی (ACB) : کلید هوایی 1250 آمپر با ساختار بدنه فیکس LS همراه با بوبین قطع و وصل و موتور مدل AN13D313H