×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کلید حرارتی مغناطیسی 6 تا 10 آمپر اشنایدر - ۱۰۱ مورد پیدا شد

۱ . انواع کلید اتوماتیک دستی و فیوز : کلید اتوماتیک،اشنایدر 100 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
۲ . کلید اتوماتیک فیکس : کلید اتوماتیک،اشنایدر 40 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
۳ . کلید اتوماتیک فیکس : کلید اتوماتیک،اشنایدر 75 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
۴ . کلید اتوماتیک فیکس : کلید اتوماتیک،اشنایدر 30 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
۵ . کلید اتوماتیک فیکس : کلید اتوماتیک،اشنایدر 60 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
۶ . کلید اتوماتیک قابل تنظیم : کلید اتوماتیک، اشنایدر 200 آمپر، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری NSX
۷ . کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB : کلید حرارتی مغناطیسی 2,5 تا 4 آمپر اشنایدر
۸ . کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB : کلید حرارتی مغناطیسی 4 تا 0,63 آمپر اشنایدر
۹ . کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB : کلید حرارتی مغناطیسی 0,4 تا 0,63 آمپر اشنایدر
۱۰ . کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB : کلید حرارتی مغناطیسی 6 تا 10 آمپر اشنایدر