×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کليد حرارتی مغناطیسی - ۱۵ مورد پیدا شد

۱ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک 0,25 تا 0,16 آمپر
۲ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک 0,25 تا 0,4 آمپر
۳ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک 0,4 تا 0,63 آمپر
۴ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک 0,63 تا 1 آمپر
۵ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک 1 تا 1,6 آمپر
۶ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک 1,6 تا 2,5 آمپر
۷ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک 2,5 تا 4 آمپر
۸ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک 4 تا 6,3 آمپر
۹ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک 6 تا 10 آمپر
۱۰ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک 9 تا 14 آمپر