×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: محافظ جان ترکیبی تک فاز - ۹ مورد پیدا شد

۱ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 6 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA
۲ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 10 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA
۳ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 16 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA
۴ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 32 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA
۵ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 25 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA
۶ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 20 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA
۷ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 40 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA
۸ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی سه فاز 10 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA
۹ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی سه فاز 40 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA