×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: رله حرارتی - ۹۸ مورد پیدا شد

۱ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD06 تنظیمات 1 :1،6
۲ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD07 تنظیمات 1،6 :25
۳ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD08 تنظیمات 25 :4
۴ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD10 تنظیمات 4 :6
۵ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD16 تنظیمات 9 :13
۶ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD21 تنظیمات 18:12
۷ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 25-16 آمپر
۸ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 80-63 آمپر
۹ . انواع کلید اتوماتیک دستی و فیوز : کلید اتوماتیک،اشنایدر 100 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
۱۰ . کلید اتوماتیک فیکس : کلید اتوماتیک،اشنایدر 40 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC