×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: ربه حرارتی - ۸ مورد پیدا شد

۱ . کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB : کلید حرارتی مغناطیسی 6 تا 10 آمپر اشنایدر
۲ . کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB : کلید حرارتی مغناطیسی 48 تا 65 آمپر اشنایدر
۳ . کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB : کلید حرارتی مغناطیسی 37 تا 50 آمپر اشنایدر
۴ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2146-4KB0 تنظیمات 57 : 75
۵ . کلید اتوماتیک قابل تنظیم : کليد اتوماتیک 63 آمپر اشنایدر سه پل 36KA حفاظت TM-D
۶ . کلید اتوماتیک قابل تنظیم : کليد اتوماتیک 80 آمپر اشنایدر سه پل 36KA حفاظت TM-D
۷ . کلید اتوماتیک قابل تنظیم : کليد اتوماتیک 100 آمپر اشنایدر سه پل 36KA حفاظت TM-D
۸ . کلید اتوماتیک قابل تنظیم : کليد اتوماتیک 200 آمپر اشنایدر سه پل 25KA حفاظت TM-D