×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: بیمتال زیمنس - ۷ مورد پیدا شد

۱ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4AB0 تنظیمات 11 :16
۲ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4CB0 تنظیمات 17 :22
۳ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1EB0 تنظیمات 28 : 4
۴ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4FB0 تنظیمات 28: 40
۵ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4JB0 تنظیمات 54 : 65
۶ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU1126-4BB0 تنظیمات 14 :20
۷ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4EB0 تنظیمات 27 :32