×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: اینورتر (درایو) پنتاکس - ۲ مورد پیدا شد

۱ . درایو ( اینورتر) : اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 075 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K75G1 در کاربری سبک توان 11 کیلووات
۲ . درایو ( اینورتر) : اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 15 کیلووات کاربری سنگینDSI-200-1K5G1 در کاربری سبک توان 22 کیلووات