×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: اشنایدر - ۳۱۹ مورد پیدا شد

۱ . کنتاکتور : کنتاکتور 12 آمپر اشنایدر 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D12M7
۲ . کنتاکتور : کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 75کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D18M7
۳ . کنتاکتور : کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D25M7
۴ . کنتاکتور : کنتاکتور 40 آمپر اشنایدر18،5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D40AM
۵ . کنتاکتور : کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D50AM7
۶ . کنتاکتور : کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D65AM7
۷ . کنتاکتور : کنتاکتور 80 آمپر اشنایدر 40 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D80M5
۸ . کنتاکتور : کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D95M5
۹ . کنتاکتور : کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7،5کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D18Q
۱۰ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD06 تنظیمات 1 :1،6