×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کنتاکتور 25 آمپر - ۱۱ مورد پیدا شد

۱ . کنتاکتور : کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D25M7
۲ . کنتاکتور : کنتاکتور 18 آمپر زیمنس، 7،5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2025-1AP00
۳ . کنتاکتور : کنتاکتور 25 آمپر زیمنس، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2026-1AP00
۴ . کنتاکتور : کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D150M7
۵ . کنتاکتور : کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D115M7
۶ . کنتاکتور : کنتاکتور 185 آمپر اشنایدر 90 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F185M7
۷ . کنتاکتور : کنتاکتور 225 آمپر اشنایدر 132 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F225M7
۸ . کنتاکتور : کنتاکتور 800 آمپر اشنایدر 450 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F800MW
۹ . کنتاکتور : کنتاکتور 225 آمپر، 110 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1064-6AP36
۱۰ . کلید اتوماتیک فیکس : کلید فیکس اشنایدر مدل EZC250H3200