×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کليد مغناطیسی اشنایدر الکتریک 25 آمپر - ۶ مورد پیدا شد

۱ . رله حرارتی : کليد مغناطیسی اشنایدر الکتریک 25 آمپر
۲ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک 0,25 تا 0,16 آمپر
۳ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک 0,25 تا 0,4 آمپر
۴ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی موتوری اشنایدر الکتریک 20 تا 25 آمپر
۵ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک 15 تا 25 آمپر قدرت قطع 36 کیلو آمپر
۶ . رله حرارتی : کليد حرارتی مغناطیسی اشنایدر الکتریک 10 تا 25 آمپر قدرت قطع 25 کیلو آمپر