×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: محافظ جان اشنایدر - ۱۷ مورد پیدا شد

۱ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : کلید محافظ جان (RCCB) چهار پل 25A اشنایدر
۲ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : کلید محافظ جان (RCCB) چهار پل 40A اشنایدر
۳ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : کلید محافظ جان (RCCB) چهار پل 63A اشنایدر
۴ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 6 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA
۵ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 10 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA
۶ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 16 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA
۷ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 32 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA
۸ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 25 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA
۹ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 20 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA
۱۰ . کلید محافظ جان (RCCB و RCBO ) : محافظ جان ترکیبی تک فاز 40 آمپر اشنایدر 30 میلی آمپر قدرت قطع 6KA