×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: بی‌متال زیمنس - ۱۰ مورد پیدا شد

۱ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4AB0 تنظیمات 11 :16
۲ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4CB0 تنظیمات 17 :22
۳ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1EB0 تنظیمات 28 : 4
۴ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4FB0 تنظیمات 28: 40
۵ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4JB0 تنظیمات 54 : 65
۶ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1JB0 تنظیمات 7 : 10
۷ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4GB0 تنظیمات 36 : 45
۸ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4GB0 تنظیمات 36 : 45
۹ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1HB0 تنظیمات 55 : 8
۱۰ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1GB0 تنظیمات 45 : 63